Prižgimo svečke na grobu brez slabe vesti …

…a le, če vemo, kakšne sveče prižigamo, kje končajo, ko dogorijo, in če poznamo njihov vpliv na okolje.

 

SIMBOLIKA PRIŽIGANJA

NAGROBNIH SVEČ

 

TRADICIJA NAGROBNIH

SVEČ PRI SLOVENCIH

 

RAVNANJE Z ODPADNIMI

NAGROBNIMI SVEČAMI

PREGLED SVEČ NA

SLOVENSKEM TRGU Z

VIDIKA EKOLOŠKOSTI

 

POBUDE

ZAKONODAJALCU

 

POBUDE

UPORABNIKOM

Simbolika prižiganja nagrobnih sveč

Sveča je že od nekdaj simbol svetlobe, toplote oziroma ognja in spomina. Kot simbol luči pokojnike s svetlobe življenja varno vodi v temo smrti in onostranstvo. Hkrati ponazarja večni plamen spomina, ki
toplo gori v naših srcih, tudi ko ljubega pokojnika ni več z nami. Pred davnimi časi so pokojnika v onostranstvo pospremili s svetilko v grobu, krščanstvo pa je uveljavilo zlasti tradicijo prižiganja sveč.

Tradicija nagrobnih sveč pri Slovencih

Slovenci smo svojim pokojnim dragim na grobovih že od nekdaj radi prižigali sveče, pri čemer je šlo do srede 70. let prejšnjega stoletja za navadne sveče iz voska, ki niso predstavljale tveganja za okolje. Potem so iz Italije na naše tržišče prišle najprej sveče v lončkih, kmalu pa so jim sledile sveče z vložki v ohišjih, električne sveče in sveče na svetilno olje. Kompleksnejše ko so postajale sveče in bolj ko je rasla poraba, bolj je rasla tudi potreba po smiselni okoljevarstveni regulaciji ter ozaveščanju porabnikov.

Ne, ni se nujno omejevati pri številu prižganih nagrobnih sveč našim dragim, saj je za odpadne sveče večinoma dobro poskrbljeno, vedeti pa je treba, kakšne sveče prižigamo in kako z njimi vplivamo na okolje.

Tradicija nagrobnih sveč pri slovencih

Slovenci smo svojim pokojnim dragim na grobovih že od nekdaj radi prižigali sveče, pri čemer je šlo do srede 70. let prejšnjega stoletja za navadne sveče iz voska, ki niso predstavljale tveganja za okolje. Potem so iz Italije na naše tržišče prišle najprej sveče v lončkih, kmalu pa so jim sledile sveče z vložki v ohišjih, električne sveče in sveče na svetilno olje. Kompleksnejše ko so postajale sveče in bolj ko je rasla poraba, bolj je rasla tudi potreba po smiselni okoljevarstveni regulaciji ter ozaveščanju porabnikov.

Ne, ni se nujno omejevati pri številu prižganih nagrobnih sveč našim dragim, saj je za odpadne sveče večinoma dobro poskrbljeno, vedeti pa je treba, kakšne sveče prižigamo in kako z njimi vplivamo na okolje.

Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

Slovenija je kot prva in doslej edina država vzpostavila sistem recikliranja odpadnih nagrobnih sveč. Leta 2008 je začela veljati Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki pa je kljub nasprotovanju stroke rešila samo problematiko ravnanja z odpadnimi svečami v PVC-lončku s kovinskim pokrovom in parafinom kot gorilno snovjo, kar pa je sporno in pomanjkljivo s številnih vidikov.

Vsi preostali materiali,
uporabljeni pri izdelavi
nagrobnih sveč, proces
recikliranja ovirajo oziroma mu
celo škodijo.

Obdelava preostalih materialov
je zato mnogo dražja ali celo
nemogoča, kar bistveno podraži
tudi recikliranje materialov,
za katere je predelava
vzpostavljena.

Ker (ne)predelava nagrobnih
sveč, ki jih ni mogoče reciklirati
(elektronske, steklene, papirne,
lesene …) bremeni stroške
predelave reciklabilnih sveč, so
prve relativno prepoceni, druge
pa relativno drage. Primer:
predelava elektronske sveče
je 10-krat dražja od predelave
navadne parafinske sveče,
zaradi skupnega zbiranja na
pokopališčih pa predelovalec
obračunava enotno tarifo.

Zaradi manjšega stroška
(ne)predelave nereciklabilnih
sveč so torej te prepoceni.
Posledično raste njihova
poraba, delež sveč, ki se jih
ne da reciklirati oziroma so
slabo reciklabilne, se veča, ta
škodljiva spirala pa pomeni
le vedno večje onesnaževanje
okolja in škodi trajnostnemu
razvoju.

Vsi preostali materiali,
uporabljeni pri izdelavi
nagrobnih sveč, proces
recikliranja ovirajo oziroma mu
celo škodijo.

Obdelava preostalih materialov
je zato mnogo dražja ali celo
nemogoča, kar bistveno podraži
tudi recikliranje materialov,
za katere je predelava
vzpostavljena.

Ker (ne)predelava nagrobnih
sveč, ki jih ni mogoče reciklirati
(elektronske, steklene, papirne,
lesene …) bremeni stroške
predelave reciklabilnih sveč, so
prve relativno prepoceni, druge
pa relativno drage. Primer:
predelava elektronske sveče
je 10-krat dražja od predelave
navadne parafinske sveče,
zaradi skupnega zbiranja na
pokopališčih pa predelovalec
obračunava enotno tarifo.

Zaradi manjšega stroška
(ne)predelave nereciklabilnih
sveč so torej te prepoceni.
Posledično raste njihova
poraba, delež sveč, ki se jih
ne da reciklirati oziroma so
slabo reciklabilne, se veča, ta
škodljiva spirala pa pomeni
le vedno večje onesnaževanje
okolja in škodi trajnostnemu
razvoju.

Edino podjetje, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč v Sloveniji, je podjetje Plastkom, ki uspešno trži osnovne frakcije pri predelavi, zaradi katerih je bila Uredba napisana: ostanek voska, kovinski pokrov in kovinsko držalo za stenj ter PVC-ohišje . Dovoljenih je le 10 % nečistoč, ki pa večinoma nastajajo zaradi odlaganja drugih odpadkov v zabojnike na pokopališčih, namenjene odpadnim nagrobnim svečam, in zaradi nestrokovnega ravnanja komunalnih služb.

Pregled sveč na slovenskem trgu z vidika ekološkosti

Na slovenskem tržišču je kot ekološka ali okolju prijazna sveča označena marsikatera sveča ali alternativni izdelek, ki pa temu kriteriju žal ne zadosti oziroma je kriterij »ekološkosti« pogosto nejasen.

Zato preglejmo ponudbo različnih tipov sveč po kriterijih, ki opredeljujejo ekološkost nagrobne sveče.

1.

odstotek odpadka/maso nove
nagrobne sveče

oziroma v kolikšni meri polnilo v sveči dogori, da je ostanka čim manj

2.

odstotek mase odpadka/uro
gorenja

oziroma kako dolg je čas gorenja, saj daljše gorenje pomeni boljši izkoristek surovin

3.

odstotek reciklabilnosti (kompostabilnosti) kot najpomebnejši kriterij

oziroma kolikšen odstotek ostanka nagrobne sveče se lahko ponovno predela v enak izdelek ali druge izdelke z dolgo življenjsko dobo

4.

skupna ocena ekološkosti

(1-5 ZVEZDIC) ob predpostavki, da neto ostanek gorilne mase ne presega 10 % začetne mase polnila

KLASIČNA NAGROBNA SVEČA

PVC-LONČEK, POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

ELEKTRONSKA ALI SOLARNA SVEČA

STEKLENA SVEČA KOT OHIŠJE ZA PONOVNO UPORABO IN VSTAVLJANJE VLOŽKOV

To je pravzaprav edina 100 % reciklabilna sveča.

PVC, kovina in ostanek polnila so tržno zanimivi odpadki in prodaja ostankov skoraj pokriva strošek reciklaže!

Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane čim manj gorilne mase. Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

Elektronske sveče pravzaprav niso sveče, ampak bi jih bilo treba šteti med elektronsko opremo, dejstvo, da jih ne, pa lahko štejemo kot precejšnjo napako zakonodajalca pri oblikovanju Uredbe o ravnanju z nagrobnimi svečami. So najslabše reciklabilne, saj so sestavljene iz največjega števila različnih materialov (ohišja, pokrovi, moduli so iz različnih plastik, elektronska vezja , LED lučke …), velik dodaten okoljski problem pa so baterije. Ostanek elektronske sveče, če ni v lončku iz PVC-ja in ima kovinski pokrov, predstavlja odpadek v celoti, saj ni klasičnega izgorevanja. Res je, da elektronske sveče dolgo svetijo, vendar imajo s klasično svečo skupno le zunanjo podobnost.

Pri prozornem steklu je reciklabilnost dobra, obarvano steklo pa se ne da reciklirati. Ohišje se uporablja dolgo, zato je razmerje med maso odpadka in časom gorenja ugodno.

PROZORNO STEKLO

BARVNO STEKLO

STEKLENA SVEČA ZA ENKRATNO UPORABO

POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

SVEČA V PAPIRNATEM OHIŠJU

POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

SVEČA S T. I. BIO-RAZGRADLJIVIM OHIŠJEM

POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

Pri prozornem steklu je reciklabilnost dobra, obarvano steklo pa se ne da reciklirati. Odstotek odpadka na maso nove sveče je visok zaradi velike mase stekla kot surovine, prav tako je iz istega razloga slabo razmerje med odstotkom odpadka in časom gorenja.

PROZORNO STEKLO

BARVNO STEKLO

Papirnati lončki so prevlečeni s tanko plastjo polipropilena in jih ni mogoče reciklirati, še manj pa so biorazgradljivi. Preostale komponente so reciklabilne. Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane
čim manj gorilne mase. Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

T. i. bio-razgradljivih lončkov ni mogoče reciklirati, za utemeljeno trditev o kompostabilnosti pa je potrebno pridobiti ustrezen certifikat pristojnih
institucij in izdelek primerno označiti. Zaenkrat nagrobnih sveč z ustreznim certifikatom na tržišču ni. Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane čim manj gorilne mase. Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

SVEČE – POLNILO SVETILNO OLJE

KOMBINACIJE / RAZLIČICE NAŠTETIH IZDELKOV

DRUGO: POSLIKANI KAMNI, LESENE SVEČE, ZASTAVICE …

Uporabljeni elementi, če ne gre za lonček iz obarvanega stekla, so večinoma reciklabilni, težava so morebitni ostanki tekočine, ki je za človeka strupena in okolju škodljiva. Ostankov polnila ni mogoče reciklirati. Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane čim manj gorilne mase, saj vsak ostanek polnila predstavlja veliko obremenitev za okolje! Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

Ekološkost različic oziroma kombinacij presojamo po logiki kombiniranih kriterijev. Primer: elektronski vložek v PVC-ohišju ima vsaj nekaj odstotkov reciklabilnosti, medtem ko je elektronski vložek v ohišju iz obarvanega stekla zaradi minimalnega odstotka reciklabilnosti dodatna obremenitev za okolje.

SKUPNA OCENA EKOLOŠKOSTI ni mogoča zaradi preveč spremenljivk.

Razni nadomestki za nagrobne sveče imajo lahko simpatično simbolno vrednost, vendar mora uporabnik za njihovo
odlaganje poskrbeti v odvisnosti od materiala, in ne po logiki nagrobnih sveč. Nikakor jij ne smemo odlagati v zabojnike za sveče, saj povzročajo veliko škodo v procesu recikliranja.

SKUPNA OCENA EKOLOŠKOSTI ni mogoča zaradi preveč spremenljivk.

KLASIČNA NAGROBNA SVEČA

PVC-LONČEK, POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

To je pravzaprav edina 100 % reciklabilna sveča.

PVC, kovina in ostanek polnila so tržno zanimivi odpadki in prodaja ostankov skoraj pokriva strošek reciklaže!

Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane čim manj gorilne mase. Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

ELEKTRONSKA ALI SOLARNA SVEČA

Elektronske sveče pravzaprav niso sveče, ampak bi jih bilo treba šteti med elektronsko opremo, dejstvo, da jih ne, pa lahko štejemo kot precejšnjo napako zakonodajalca pri oblikovanju Uredbe o ravnanju z nagrobnimi svečami. So najslabše reciklabilne, saj so sestavljene iz največjega števila različnih materialov (ohišja, pokrovi, moduli so iz različnih plastik, elektronska vezja , LED lučke …), velik dodaten okoljski problem pa so baterije. Ostanek elektronske sveče, če ni v lončku iz PVC-ja in ima kovinski pokrov, predstavlja odpadek v celoti, saj ni klasičnega izgorevanja. Res je, da elektronske sveče dolgo svetijo, vendar imajo s klasično svečo skupno le zunanjo podobnost.

STEKLENA SVEČA KOT OHIŠJE ZA PONOVNO UPORABO IN VSTAVLJANJE VLOŽKOV

Pri prozornem steklu je reciklabilnost dobra, obarvano steklo pa se ne da reciklirati. Ohišje se uporablja dolgo, zato je razmerje med maso odpadka in časom gorenja ugodno.

PROZORNO STEKLO

BARVNO STEKLO

STEKLENA SVEČA ZA ENKRATNO UPORABO

POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

Pri prozornem steklu je reciklabilnost dobra, obarvano steklo pa se ne da reciklirati. Odstotek odpadka na maso nove sveče je visok zaradi velike mase stekla kot surovine, prav tako je iz istega razloga slabo razmerje med odstotkom odpadka in časom gorenja.

PROZORNO STEKLO

BARVNO STEKLO

SVEČA V PAPIRNATEM OHIŠJU

POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

Papirnati lončki so prevlečeni s tanko plastjo polipropilena in jih ni mogoče reciklirati, še manj pa so biorazgradljivi. Preostale komponente so reciklabilne. Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane
čim manj gorilne mase. Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

SVEČA S T. I. BIO-RAZGRADLJIVIM OHIŠJEM

POLNILO: PARAFIN/RASTL. MAST, BOMBAŽNI STENJ, KOVINSKI POKROV

T. i. bio-razgradljivih lončkov ni mogoče reciklirati, za utemeljeno trditev o kompostabilnosti pa je potrebno pridobiti ustrezen certifikat pristojnih
institucij in izdelek primerno označiti. Zaenkrat nagrobnih sveč z ustreznim certifikatom na tržišču ni. Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane čim manj gorilne mase. Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

KLASIČNA NAGROBNA SVEČA

Uporabljeni elementi, če ne gre za lonček iz obarvanega stekla, so večinoma reciklabilni, težava so morebitni ostanki tekočine, ki je za človeka strupena in okolju škodljiva. Ostankov polnila ni mogoče reciklirati. Izgorevanje naj bo dobro, da v ločku ostane čim manj gorilne mase, saj vsak ostanek polnila predstavlja veliko obremenitev za okolje! Daljše ko je gorenje sveče, boljši je izkoristek surovin.

KOMBINACIJE / RAZLIČICE NAŠTETIH IZDELKOV

Ekološkost različic oziroma kombinacij presojamo po logiki kombiniranih kriterijev. Primer: elektronski vložek v PVC-ohišju ima vsaj nekaj odstotkov reciklabilnosti, medtem ko je elektronski vložek v ohišju iz obarvanega stekla zaradi minimalnega odstotka reciklabilnosti dodatna obremenitev za okolje.

SKUPNA OCENA EKOLOŠKOSTI ni mogoča zaradi preveč spremenljivk.

DRUGO: POSLIKANI KAMNI, LESENE SVEČE, ZASTAVICE …

Razni nadomestki za nagrobne sveče imajo lahko simpatično simbolno vrednost, vendar mora uporabnik za njihovo
odlaganje poskrbeti v odvisnosti od materiala, in ne po logiki nagrobnih sveč. Nikakor jij ne smemo odlagati v zabojnike za sveče, saj povzročajo veliko škodo v procesu recikliranja.

SKUPNA OCENA EKOLOŠKOSTI ni mogoča zaradi preveč spremenljivk.

Pobude zakonodajalcu

Elektronske sveče bi bilo treba uvrstiti na seznam elektronske opreme, za katero uvozniki/proizvajalci plačujejo za reciklažo baterij.

Nujno je ločeno zbiranje elektronskih sveč na pokopališčih in/ali odlaganje po
shemi, po kateri se odlaga elektronska oprema.

Materiali, ki jih po veljavni zakonodaji in predelovalni tehnologiji ni mogoče
reciklirati (npr. obarvani PET, obarvano steklo) oz. se ostanke lahko le zažiga
ali odlaga (oboje je v Sloveniji za nagrobne sveče prepovedano), bi morali biti
prepovedani ali finančno sankcionirani.

Nujno bi bilo sistemsko preverjanje oznak na svečah, ki so pogosto zavajajoče,
po jasno določenih kriterijh. V tujini mora denimo izdelek, ki je označen
kot biorazgradljiv, v roku 3 mesecev na industrijskem kompostu razpasti na
delce <2 mm in ne sme vsebovati kompostu škodljivih elementov, npr. kovine.
Tovrstne lastnosti izdelka morajo biti preverjene s strani pooblaščenih institucij
in podprte z ustreznim uradnim potrdilom/certifikatom.

Pobude zakonodajalcu

Elektronske sveče bi bilo treba uvrstiti na seznam elektronske opreme, za katero uvozniki/proizvajalci plačujejo za reciklažo baterij.

Nujno je ločeno zbiranje elektronskih sveč na pokopališčih in/ali odlaganje po
shemi, po kateri se odlaga elektronska oprema.

Materiali, ki jih po veljavni zakonodaji in predelovalni tehnologiji ni mogoče
reciklirati (npr. obarvani PET, obarvano steklo) oz. se ostanke lahko le zažiga
ali odlaga (oboje je v Sloveniji za nagrobne sveče prepovedano), bi morali biti
prepovedani ali finančno sankcionirani.

Nujno bi bilo sistemsko preverjanje oznak na svečah, ki so pogosto zavajajoče,
po jasno določenih kriterijh. V tujini mora denimo izdelek, ki je označen
kot biorazgradljiv, v roku 3 mesecev na industrijskem kompostu razpasti na
delce <2 mm in ne sme vsebovati kompostu škodljivih elementov, npr. kovine.
Tovrstne lastnosti izdelka morajo biti preverjene s strani pooblaščenih institucij
in podprte z ustreznim uradnim potrdilom/certifikatom.

Pobude porabnikom

Prižiganje sveč na grobovih je lepa slovenska tradicija, ki nas tudi v hitro spreminjajočem se sodobnem svetu povezuje s koreninami, predniki in vrednotami, s katerimi smo zrasli in ki jih
želimo predati naslednjim generacijam.

Obisk groba je trenutek čuječnosti in meditacije. Misel na minljivost ni le tesnobna, temveč nas spodbudi k polnejšemu življenju tukaj in zdaj ter k pristnejšim odnosom s še živečimi.

Ko izbiramo, kakšne in katere sveče bomo prižgali, pomislimo tudi na vpliv sveče na okolje. Naj nas želja po trajnosti spomina na prejšnje generacije ne zavede k izbiri izdelkov, ki obremenjujejo okolje za prihodnje generacije.

Poučimo se o dejanski ekološkosti različnih tipov sveč, ki so na voljo, in naj nas ne zavedejo oznake o ekološkosti, biorazgradljivosti …, ki včasih zavajajo. Naj nam bo pri tem v pomoč zgornji pregled po enotnih in skupnih kriterijih.

Tako bomo brez slabe vesti lahko prižgali tudi svečko več.

ECO LUX D. O. O.

SESTAVLJENO V SODELOVANJU S PODJETJEM ZA RECIKLAŽO ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

PLASTKOM D. O. O., JESENICE

DOBRODOŠLA VPRAŠANJA IN PRIPOMBE NA

info@ekosveca.si ali info@ekoloskasveca.si

Forum

Oblikovanje: kooperativa22

Izvedba: VisArt VIZIA